Globálne

Neoprávnení prisťahovalci v Nemecku

Podľa nových odhadov Pew Research Center založených na najnovších dostupných údajoch žilo v Nemecku v roku 2017 podľa odhadov 1,0 milióna až 1,2 milióna neoprávnených prisťahovalcov, čo je nárast z 500 000 na 600 000 v roku 2014.

Facebook   twitter