Novinky

Centrum pomoci kvízu o typológii

Táto stránka poskytuje zdroje, ktoré vám pomôžu zostaviť si vlastný kvíz o politickej typológii, náboženskej typológii alebo náboženských znalostiach v rámci Pew Research Center na

Mediálne zdroje

Pew Research Center pomáha novinárom poskytovaním aktuálnych informácií o problémoch, postojoch a trendoch formujúcich svet. Ako neutrálny zdroj údajov

Ďalšia Amerika

The Next America, čerpajúc z rozsiahleho archívu prieskumov verejnej mienky a demografických údajov, ktoré poskytuje Pew Research Center, predstavuje bohatý portrét toho, kde sme ako národ a kam smerujeme k budúcnosti poznačenej najvýraznejšími sociálnymi, rasovými a ekonomickými posunmi. krajina zažila za celé storočie.

Tisícročia: sebavedomí. Pripojené. Otvoriť na zmenu.

Generácie, rovnako ako ľudia, majú osobnosti a mileniáli - americkí tínedžeri a dvadsiatnici, ktorí v súčasnosti prechádzajú do dospelosti - si začali vytvárať svoje: sebavedomí, sebavyjadrení, liberálni, optimistickí a vnímaví k novým myšlienkam a spôsobom života.

Facebook   twitter