Veda

Názory verejnosti na klímu a energiu v USA

Väčšina dospelých z USA tvrdí, že vo svojom každodennom živote podnikajú aspoň niektoré konkrétne kroky na ochranu životného prostredia, hoci demokrati a republikáni zostávajú v ideologických rozporoch ohľadom príčin zmeny podnebia a účinkov politík na ich riešenie.

Facebook   twitter