Vedomie viny

Je to
Zákon
Ikona law.svg
Potrestať
a chrániť

Vedomie viny je právny pojem a druh nepriamych okolnostídôkazyviny. Je založená na podozrivom z trestného činu, ktorý preukáže vinuvedomiesvojimi činmi alebo rečou. Niektoré príklady vedomia viny sú:

  • Utekajúci ztrestný činscéna alebo jurisdikcia
  • Falošné vyhlásenia alži
  • Falošné alibi
  • Zmena mena alebo osobného vzhľadu
  • Utajenie alebo zničenie dôkazov
  • Zastrašovanie alebo podplácanie svedkov
  • Spravidla platí, že akékoľvek pokusy ozakryťzločin

Zjednodušene povedané, vedomie viny je čin alebo vyhlásenie, ktoré osoba obvinená z trestného činu spôsobí, že by nevinná osoba neurobila.

Vedomie viny možno nesprávne interpretovať buď nevinným vysvetlením (napr. „Bežal som, aby som sa dostal preč od nepokojov, nie preto, že som sa do nich zapojil.“) Alebo z problémovpočutiedôkazy.

V Spojené štáty niektoré správanie obžalovaného sa automaticky nepovažujú za vedomie viny, vrátane odmietnutia spáchania trestného činu a mlčania, ktoré je chránené Piaty pozmeňujúci a doplňujúci návrh z Ústava Spojených štátov anajvyšší súdrozhodnutie, ktoré vyústilo do Varovanie Miranda .

Facebook   twitter